ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

Երկու խօսք

Ներածութիւն

Ս. Մատթէոս Աւետարանիչ

Ս. Աւետարան ըստ Մատթէոսի

Ս. Մարկոս Աւետարանիչ

Ս. Աւետարան ըստ Մարկոսի

Ս. Ղուկաս Աւետարանիչ

Ս. Աւետարան ըստ Ղուկասի

Ս. Յովհաննէս Աւետարանիչ

Ս. Աւետարան ըստ Յովհաննէսի

Տօնական օրերու Պատարագի աւետարաններ

Բժշկութեան աւետարաններ

Ցանկ նիւթերու եւ անուններու

Ժամանակագրական ցուցակ Ս. Աւետարաններու